Rakennus­projektisi toteuttaja

Kokonaisvastuurakentajana otamme rakennushankkeenne haltuun suunnittelusta toteutukseen. Voimme toimia myös projektisi pääurakoitsijana tarpeisiisi sopivan urakkamallin mukaan. Toteutamme erilaisia rakennus– ja saneeraushankkeita kokeneiden ammattilaisten johdolla.
Liiketila- ja kerrostalo|rakentaminen

Liiketila- ja kerrostalo­rakentaminen

Meillä on erilaisten liiketilojen toteutuksesta useiden vuosien kokemus. Asiakkaamme haluavat toimintaansa tukevia tiloja, jolloin he pystyvät keskittymään omaan työhönsä. Erityisesti näissä projekteissa korostuvat digitalisaation ja monitilaympäristön huomioiminen.

Maatalous|rakentaminen

Maatalous­rakentaminen

Olemme toteuttaneet maatalousrakentamiskohteita yhteensä 150 000 m² betoni-, puu ja teräsrakenteisena. Alan erityisvaatimukset ja määräykset ovat meille tuttuja, joten osaamme kiinnittää huomiota myös tehokkaimpiin ja kannattavimpiin ratkaisuihin rakentamisen aikana. Vahva kokemus takaa onnistuneen lopputuloksen!

Teollisuus|rakentaminen

Teollisuus­rakentaminen

Tarjoamme kaikki teollisuusrakentamisen palvelut, teollisuusputkistot, -sähkötyöt ja rakennustekniset toteutukset. Teollisuuskohteiden vaatimukset täyttävä suunnittelu on ensiarvoisen tärkeää, jolloin saavutetaan kustannus- ja energiatehokas lopputulos sovitussa aikataulussa.

LUOTETTAVASTI VANKALLA KOKEMUKSELLA

Rakennusprojektin hyvä suunnittelu ja ennakointi takavaat onnistuneen lopputuloksen.

Luotettavasti vankalla kokemuksella

1.

SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI

Teemme suunnitelmat asiakasta kuunnellen kohteen asettamien vaatimusten mukaan. Ehdotamme ja ideoimme energiataloudellisuuden ja ekologisuuden kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Optimoimme koko projektin kustannustehokkuuden ja laadun ehdoilla.

2.

RAKENTAMINEN

Kokeneet osaajat ja vuosien kokemus takaavat rakentamisen sujuvan toivotussa aikataulussa. Reagoimme tarvittaessa nopeastikin mahdollisiin muutoksiin projektin edetessä. Vakiintuneet suhteet aliurakoitsijoihin ja tavarantoimittajiin takaavat projektin sujuvan etenemisen.

3.

JÄLKIHOITO

Kokonaisprojekti sisältää luonnollisesti kaikkien tarvittavien tarkastusten hoidon ennen rakennuksen käyttöönottoa. Kauttamme hoituvat helposti erilaiset huolto- ja korjaustyöt myös rakennusprojektin valmistuttua.


Kokonaisuus hallussa


Kokonaisvastuurakentamisessa eli KVR-urakoinnissa hoidamme kaikki urakan suunnittelu-, järjestely- ja toteutustehtävät avaimet käteen -periaatteella. Tämä on tilaajan kannalta usein vaivattomin, nopein ja kustannustehokkain urakkamuoto, sillä silloin hankkeen suunnittelu ja toteutus ovat kokonaisuudessaan meidän vastuullamme. Kaikki käytettävät materiaalit ja ratkaisut suunnitellaan tilaajan vaatimusten perusteella.


Joustava ja nopea projektinhallinta


Rakentamisen vaiheiden, käytettävien materiaalien ja olosuhteiden muutosten hyvällä ennakoinnilla sekä etukäteissuunnittelulla saavutetaan tuntuvia kustannussäästöjä ja pysytään aikataulussa. Kun projektijohto ja toteutus on yksissä käsissä, voit asiakkaana keskittyä omaan toimintaasi ja jättää muun meidän hoitoomme.

Ymmärrämme rakentamisen vaiheet kokonaisuutena, joten hankkeen läpivienti on nopeaa ja virtaviivaista. Joustava ja nopea projektinhallinta takaa projektin hyvän sujumisen. Projektin dokumentit ovat yhdessä paikassa kaikkien projektiin osallistuvien hallittavissa ja seurattavissa.